Een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU/EER of Zwitserland, is maar beperkt geldig in Nederland. Als een werknemer in Nederland komt wonen, kan het buitenlandse rijbewijs nog maximaal 185 dagen worden gebruikt.

Indien de werknemer beschikt over een geldige beschikking 30% regeling dan kan de werknemer het buitenlandse rijbewijs (ongeacht uit welk land) omwisselen in een Nederlands rijbewijs. Voordeel is dat de werknemer geen praktijk of theorie examen hoeft te doen. De mogelijkheid om het buitenlandse rijbewijs om te wisselen geldt ook voor de gezinsleden (zoals echtgeno(o)t(e) of partner) die op hetzelfde adres in Nederland staan ingeschreven.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan de werknemer het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs:

 • De werknemer staat ingeschreven bij de gemeente.
 • De werknemer heeft een geldige verblijfsvergunning en een geldig rijbewijs dat voldoet aan de voorwaarden.
 • De belastingdienst heeft aan de werknemer de 30%-regeling toegekend (en de beschikking is geldig op het moment van aanvraag).

Nodig bij het omwisselen van een rijbewijs

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Het rijbewijs dat moet worden omgewisseld. Dit wordt ingenomen.
 • Wordt een rijbewijs omgewisseld dat alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden, bijvoorbeeld in het Japans? Dan moet een vertaling van dat rijbewijs worden meegebracht. De vertaling moet zijn opgemaakt door een be√ędigde tolk, de ambassade of het consulaat.
 • In sommige gevallen een verklaring van geschiktheid (of gezondheidsverklaring) van het CBR.
 • De beschikking 30% regeling van de belastingdienst.

Hoe werkt het omwisselen van een rijbewijs?

 • De werknemer gaat persoonlijk langs bij de gemeente om het rijbewijs om te wisselen.
 • De gemeente neemt het buitenlandse rijbewijs in en verstrekt een kopie en een ontvangstbewijs.
 • De gemeente stuurt de aanvraag en buitenlandse rijbewijs op naar de RDW.
 • Is alles akkoord? Dan stuurt de RDW binnen 10 werkdagen een brief. Hierin staat wanneer het Nederlandse rijbewijs kan worden afgehaald bij de gemeente. Het Nederlands rijbewijs is maximaal 10 jaar geldig.
 • Het rijbewijs moet persoonlijk worden opgehaald bij de gemeente. Dit moet gebeuren binnen 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen.
 • Het omgewisselde rijbewijs wordt niet teruggegeven. RDW stuurt het rijbewijs naar het land van afgifte.