Salarishoogte bepalend voor aantonen deskundigheid

De 30% regeling is alleen voor ingekomen werknemers die bij een Nederlandse inhoudingsplichtige in dienst komen en een specifieke deskundigheid hebben. Voor het aantonen van die specifieke deskundigheid geldt een inkomensnorm, die ieder jaar wordt geïndexeerd.

In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als een werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel of een gelijkwaardige buitenlandse titel hebben behaald en die jonger zijn dan 30 jaar, moet het belastbaar jaarloon in 2023 meer zijn dan € 31.891, exclusief de gerichte vrijstelling.

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering: zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.

Overigens wordt bij het bepalen van het inkomen rekening gehouden met het salaris dat eventueel bij een andere werkgever wordt verdiend. Dit geldt ook voor salaris dat in het buitenland wordt betaald en voor inkomsten als zelfstandig ondernemer of freelancer. Voor alle deze inkomsten geldt dat hierover geen 30% vergoeding kan worden berekend maar dat ze wel meetellen bij het bepalen van het totale inkomen voor de inkomensnorm.

Lager percentage dan 30%

De regeling vermeldt dat een onbelaste vergoeding kan worden berekend tot maximaal 30%. Er kan dus ook een lager percentage worden gebruikt in de salarisadministratie. Dit is zeker aan te raden als toepassing van het maximale percentage er toe leidt dat het resterende belastbare loon onder de geldende inkomensnorm komt waardoor de regeling zou komen te vervallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *