De allereerste voorwaarde waar aan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de 30% regeling is dat sprake moet zijn van een ingekomen werknemer.

Een ingekomen werknemer is een door een (in Nederland geregistreerde) inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven, of (vanuit het buitenland) naar een (in Nederlands geregistreerde) inhoudingsplichtige gezonden werknemer met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

De peildatum waarop wordt beoordeeld of er sprake is van een ingekomen werknemer is de datum waarop de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Het gaat hierbij om de arbeidsovereenkomst die wordt gesloten als werknemer. Is er sprake van een overeenkomst in het kader van opleiding dan geldt geen peildatum. Het kan dus zijn dat een persoon eerst naar Nederland wordt gehaald in het kader van opleiding en dat later een overeenkomst wordt gesloten met deze persoon als werknemer. Dan geldt de ingangsdatum van deze tweede overeenkomst als peildatum. Het moet dan wel echt heel duidelijk zijn dat de eerste overeenkomst puur een opleiding (of stage) betrof en dat er geen sprake was van werkzaamheden zoals ook andere werknemers uitvoeren binnen het bedrijf. Ook de vergoeding en overige voordelen die aan de werknemer in opleiding worden toegekend zijn van belang bij deze beoordeling.

Onderzoekster uit Canada is geen ingekomen werknemer