FISCAAL VOORDEEL

De 30% regeling voor de ingekomen werknemer.

Een zeer interessant voordeel voor uw buitenlandse werknemer met specifieke deskundigheid. Wij kunnen u helpen de regeling toegekend te krijgen.

Ons tarief: € 399 excl. BTW. Kortingen zijn mogelijk van toepassing indien u meerdere aanvragen per jaar door ons laat verzorgen.

MEERWAARDE

Kennismigrant

ACHTERGROND

Expat, ingekomen werknemer

Belastingvrije vergoeding ter dekking van de extra territoriale kosten van de ingekomen werknemer

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden dan kan de belastingdienst de 30% regeling toekennen aan de werknemer op grond waarvan de werkgever een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% kan betalen aan de ingekomen werknemer. Dit kan worden bereikt door de betaling aan de werknemer arbeidsrechtelijk te splitsen in een belaste vergoeding van 70% en een onbelaste vergoeding van 30%. Dit kost de werkgever niets extra terwijl de werknemer netto aanzienlijk meer overhoudt.

De 30% regeling maakt een behoorlijk verschil op het netto loon – vraag deze dus zo snel mogelijk aan voor uw werknemer als deze voldoet aan de voorwaarden.

Wij kunnen uw aanvraag op korte termijn verzorgen en tevens de beschikking snel ontvangen. De hele procedure duurt enkele weken en geen maanden.

Wat zijn de voordelen van de 30% regeling?

  • De werknemer kan een belastingvrije vergoeding krijgen van 30% van het bruto loon. Het totale door de werkgever te betalen loon verandert niet, maar de werknemer houdt netto meer over.
  • De werknemer wordt in de aangifte inkomstenbelasting aangemerkt als een fictief buitenlands belastingplichtige. Hierdoor hoeven niet alle bezittingen in Box 3 te worden aangegeven.
  • Het is makkelijker voor de werknemer en de partner om een buitenlands rijbewijs om te zetten in een Nederlands rijbewijs.
  • De werkgever kan ook de kosten van een internationale school voor de kinderen onbelast vergoeden. Deze vergoeding komt echter wel bovenop het totale loon.

Onze specifieke deskundigheid is de 30% regeling.

20+ jaren

Ervaring

500+

Aanvragen per jaar

99.9%

Success rate

Actualiteit

Jurisprudentie

Werkgever kon beperking maximum termijn 30% regeling tot 5 jaar per 1 januari 2019 niet voorkomen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 augustus 2023 Bij werkgever NV X trad op 1 augustus 2016 voor onbepaalde tijd de ingekomen werknemer Y in dienst en in de arbeidsovereenkomst werd afgesproken dat voor hem de 30% regeling zou worden aangevraagd. In een…

Wij zijn dagelijks bezig met de 30% regeling. Het is niet iets wat wij er zomaar bij doen. Door ons elke dag in de regeling te verdiepen en door vele aanvragen in te dienen kunnen wij de kans op succesvolle toekenning van de regeling aan uw werknemer optimaliseren.

Maak gebruik van onze kennis en ervaring en schakel ons in om u te helpen met de aanvraag.

toekenning 30% regeling aan werknemer